-0
سامانه فروش آنلاین سیم کارت آفتاب گستر
دائمی همراه اول (طرح20)     دائمی همراه اول (خانواده)     همراه اول اعتباری ارزان     همراه اول اعتباری رند     ایرانسل اعتباری ارزان     اعتباری ایرانسل رند    
0990    0991    0992    0910    0911    0912    0913    0914    0915    0916    0917    0918    0919          0901     0902     0903     0905     0930     0933     0935     0936     0937     0938     0939    
کد فعالسازی دانشجویی     کد فعالسازی تک کاربره     کد فعالسازی ده کاربره     کارت بسته های اینترنت     پوکه یوسیم همراه اول    شماره مجازی تلگرام     اپراتور های مجازی     سیم کارت شاتل موبایل    
نکات قبل از خرید , نحوه دریافت سیم کارت و نحوه فعالسازی سیم کارت های خریداری شده

فعالسازی این نوع سیم کارت برای عموم امکانپذیر است و الزامی به دانشجو بودن فرد نیست

ردیف اپراتور شماره نوع قیمت (تومان) روش خرید
1 همراه اول کدفعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
2 همراه اول کدفعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
3 همراه اول کدفعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
4 همراه اول کدفعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
5 همراه اول کدفعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
6 همراه اول کدفعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
7 همراه اول کدفعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
8 همراه اول کدفعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
9 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
10 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
11 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
12 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
13 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
14 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
15 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
16 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
17 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
18 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
19 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
20 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
21 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
22 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
23 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
24 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
25 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
26 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
27 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
28 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
29 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
30 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
31 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
32 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
33 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
34 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
35 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
36 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
37 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
38 همراه اول کد فعالسازی
دانشجویی
اعتباری 6,000
39 همراه اول پک ده عددی
کارت فعالسازی دانشجویی
تحویل آنی
اعتباری 50,000 تومان
تعداد : 10
میانگین قیمت:5,000 تومان
40 همراه اول پک ده عددی
کارت فعالسازی دانشجویی
تحویل آنی
اعتباری 50,000 تومان
تعداد : 10
میانگین قیمت:5,000 تومان
41 همراه اول پک ده عددی
کارت فعالسازی دانشجویی
تحویل آنی
اعتباری 50,000 تومان
تعداد : 10
میانگین قیمت:5,000 تومان
42 همراه اول پک 20 عددی
کارت فعالسازی دانشجویی
تحویل آنی
اعتباری 90,000 تومان
تعداد : 20
میانگین قیمت:4,500 تومان
43 همراه اول پک 20 عددی
کارت فعالسازی دانشجویی
تحویل آنی
اعتباری 90,000 تومان
تعداد : 20
میانگین قیمت:4,500 تومان
44 همراه اول پک 30 عددی
کارت فعالسازی دانشجویی
تحویل آنی
اعتباری 120,000 تومان
تعداد : 30
میانگین قیمت:4,000 تومان
ثبت نام پنل شارژ و سیم کارت آفتاب گستر
خرید آنلاین بسته های اینترنت ارزان ایرانسل
پشتیبانی تلگرام پنل شارژ و سیم کارت آفتاب گستر
خرید عمده سیم کارت سبدی
خرید سیم کارت تکی به قیمت عمده