-0
سامانه فروش آنلاین سیم کارت آفتاب گستر
دائمی همراه اول (طرح20)     دائمی همراه اول (خانواده)     همراه اول اعتباری ارزان     همراه اول اعتباری رند     ایرانسل اعتباری ارزان     اعتباری ایرانسل رند    
0990    0991    0992    0910    0911    0912    0913    0914    0915    0916    0917    0918    0919          0901     0902     0903     0905     0930     0933     0935     0936     0937     0938     0939    
دانشجویی     تک کاربره     ده کاربره     کد 5+15     پین اینترنت     پوکه یوسیم همراه اول    بسته بازگشت ایرانسل     بسته بازگشت رایتل     سیم کارت شاتل موبایل     بسته بازگشت شاتل موبایل    
نکات قبل از خرید , نحوه دریافت سیم کارت و نحوه فعالسازی سیم کارت های خریداری شده

فعالسازی این نوع سیم کارت برای عموم امکانپذیر است و الزامی به دانشجو بودن فرد نیست

ردیف اپراتور شماره نوع قیمت (تومان) روش خرید
1 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
2 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
3 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
4 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
5 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
6 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
7 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
8 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
9 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
10 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
11 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
12 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
13 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
14 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
15 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
16 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
17 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
18 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
19 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
20 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
21 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
22 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
23 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
24 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
25 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
26 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
27 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
28 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
29 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
30 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
31 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
32 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
33 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
34 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
35 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
36 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
37 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
38 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
39 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
40 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
41 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
42 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
43 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
44 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
45 همراه اول کارت فعالسازی دانشجویی
اعتباری 6,000
ثبت نام پنل شارژ و سیم کارت آفتاب گستر
خرید آنلاین بسته های اینترنت ارزان ایرانسل
پشتیبانی تلگرام پنل شارژ و سیم کارت آفتاب گستر
خرید عمده سیم کارت سبدی
خرید سیم کارت تکی به قیمت عمده